Vår verksamhet

Arbetet med hjälpsökande

Vår verksamhet syftar framförallt till att ge stöd och hjälp åt kvinnor i utsatta situationer. Detta görs bl.a. genom stödsamtal per telefon, mail och på plats på kontoret, för de som önskar. Hos kvinnojouren så får en vara anonym och är välkommen en eller flera gånger, allt efter vilket behov personen har. Vi på kvinnojouren driver inte terapeutisk verksamhet men hänvisar gärna vi vidare till andra instanser när behov finns. Våra stödsamtal består framförallt av att lyssna och att möta kvinnan i den situation hon befinner sig. Vi kan uppmuntra och stötta till förändring om kvinnan önskar och är redo, men det är inget krav för att fortsätta att träffa oss.

I akuta situationer tar vi emot hjälpsökande, och eventuella barn, i vårt akutboende. Vi besöker boendet dagligen och har fortsatta stödsamtal under tiden i boendet och i en fas efter utflyttning, när behov finns. All vår medverkan syftar till att hjälpa hjälpsökande att själva bestämma över sina liv. En viktig del i verksamheten är att förmedla kontakter till exempelvis myndigheter, vårdkontakter, behandling och rättsväsende. Vi ställer också upp som sällskap och stöd vid besök hos polis, advokat, sjukhus, domstol etc.

 

Tystnadsplikt

Alla medlemmar i kvinnojouren har tystnadsplikt så inget du säger förs vidare. Det syns inte på din telefon eller din telefonräkning att du har ringt oss. Vi har inga rapporteringsskyldigheter förutom om vi misstänker att barn far illa. Vi är i sådana fall skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

 

Utåtriktat arbete

Information om våld och jourens verksamhet är en viktig del av Kvinnojourens arbete. Vi informerar gärna på exempelvis skolor, socialtjänster, inom vården, hos andra föreningar och arbetsplatser. Kvinnojouren är en viktig opinionsbildare både lokalt och nationellt och deltar i nätverk, utbildningar och mässor. Kvinnojouren Blenda arrangerar även egna evenemang och utbildningar.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann