På gång

Vill du engagera dig i Kvinnojouren Blendas styrelse?

Kvinnojouren Blenda söker nya styrelseledamöter för verksamhetsåret 2023/2024

Vi behöver förstärkning i vår styrelse och söker engagerade personer som vill vara med och utveckla Kvinnojouren Blendas verksamhet.

Kvinnojouren Blenda är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som arbetar för att verka mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv, kunskap om hur våld, genus, kön och makt hör ihop samt präglas av respekt för alla människors lika värde. Verksamhetens ändamål är att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och medföljande barn samt verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Blendas värdegrund utgår ifrån professionalitet, ansvarstagande, förtroende och respekt och ska ligga till grund för ett gott bemötande.

Kvinnojouren Blendas verksamhet består av tre delar: öppen verksamhet, skyddat boende och utåtriktad och förebyggande verksamhet.

Om styrelseuppdraget

Kvinnojouren Blendas styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter. Verksamhetsledare är adjungerad vid styrelsemöten.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi.  Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Styrelsemötena sker kvällstid.

Styrelseuppdraget innebär i korthet att:

  •  Leda och utveckla Kvinnojouren Blendas verksamhet genom strategiarbete.
  • Delta i styrelsemöten en gång per månad med uppehåll under sommaren
  • Delta i styrelseutbildning och viss övrig kompetenshöjande utbildning.
  • Representera Kvinnojouren Blenda i både externa och interna sammanhang.
  • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

När och var sker uppdraget?

Kvinnojouren Blenda har sitt kontor på Linnégatan i Växjö och styrelsemöten sker oftast där. Kvinnojouren Blendas ordförande ansvarar för att samordna styrelsen, i dialog med övriga styrelseledamöter.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om strategiarbete, har erfarenhet av organisatoriska frågor, ekonomi, personalfrågor och vill engagera dig för ett jämställt samhälle fritt från våld tillsammans med oss.

Vi söker styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!

Kategorier

Senaste inläggen