Om oss

Det här är Kvinnojouren Blenda

Kvinnojouren Blenda i Växjö är en partipolitisk och religiöst obunden förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I över 30 år har vi stöttat och hjälpt ett betydande antal kvinnor och barn ur våldsamma relationer till en bättre livssituation.

Idag är vi åtta anställda och ett 20-tal aktiva volontärer som tillsammans arbetar med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Verksamhetens tre delar 

  • Stödsamtal och praktiska insatser till våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Skyddat boende.
  • Informationsspridning, samhällspåverkan och preventivt arbete kring våld i nära relation.

Utåtriktat arbete

Information om våld och jourens verksamhet är en viktig del av Kvinnojourens arbete. Vi informerar gärna på exempelvis skolor, socialtjänsten, inom vården, hos andra föreningar och arbetsplatser. Kvinnojouren är en viktig opinionsbildare både lokalt och nationellt och deltar i nätverk, utbildningar och mässor. Kvinnojouren Blenda arrangerar även egna evenemang och utbildningar. På skolor och fritidsgårdar arbetar vi med metodmaterialet Machofabriken.