Om oss

Det här är Kvinnojouren Blenda

Kvinnojouren Blenda är en idéburen, icke vinstdrivande förening i Växjö som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I över 40 år har vi stöttat och hjälpt ett betydande antal kvinnor och barn ur våldsamma relationer till en bättre livssituation.

Idag är vi åtta anställda och ett 20-tal volontärer som tillsammans arbetar med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Kvinnojouren Blenda ger hjälp och stöd åt dig som bor i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Alvesta och Uppvidinge.

Vår vision

”Ett jämställt samhälle fritt från våld.”

Verksamhetens tre delar 

  • Öppen verksamhet: Stödsamtal på plats eller via telefon, e-mail eller chatt och praktiska insatser till våldsutsatta kvinnor och barn. Som stödsökande har du rätt att vara anonym och vi arbetar under tystnadsplikt.
  • Skyddat boende: I vårt skyddade boende tar vi emot, av socialtjänst placerade, kvinnor och ev. medföljande barn. Vi erbjuder skydd, praktisk hjälp, stöd och vi har alltid ett högt säkerhetstänk.
  • Utåtriktat och förebyggande arbete: Information om våld och jourens verksamhet är en viktig del av Kvinnojourens arbete. Vi informerar gärna på exempelvis skolor, socialtjänsten, inom vården, hos andra föreningar och arbetsplatser. Kvinnojouren är en viktig opinionsbildare både lokalt och nationellt och deltar i nätverk, utbildningar och mässor. Kvinnojouren Blenda arrangerar även egna evenemang och utbildningar. På skolor och fritidsgårdar arbetar vi med metodmaterialet Machofabriken.

Vår styrelse

Kvinnojouren Blendas styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och fem ledamöter. Verksamhetsledare är adjungerad vid styrelsemöten. Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila gärna till info@kvinnojourenblenda.se