Skydd och stöd dygnet runt

Skydd och stöd dygnet runt

Kvinnojouren Blenda erbjuder skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och medföljande barn. För oss är det viktigt att kvinnor och barn som bor i vårt skyddade boende känner sig trygga och får det stöd de behöver.

Vi har hög personaltäthet med utbildad personal som har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnorna som bor hos oss har en kontaktperson under boendetiden som även är socialtjänstens kontakt. Vi erbjuder kontinuerliga stödsamtal, hjälp med myndighetskontakter, praktiskt stöd, bostadsansökningar, barnpassning med mera. Vi har beredskapstelefon dygnet runt för kvinnorna på det skyddade boendet. Det finns också möjlighet till samtalsbehandling för kvinnan med fokus på att bearbeta våldet, såväl individuellt som i gruppverksamhet.

Vi upprättar en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande socialtjänst. För oss är det viktigt med god samverkan och regelbundet återkoppling med placerande socialtjänst.

Barnen i fokus

På Kvinnojouren Blenda har vi ett starkt barnperspektiv. Med en anställd barnsamordnare som aktivt ser och möter barnens behov värnar vi om barnens rättigheter. Barnsamordnaren är barnens kontaktperson och planerar omgående för en säker skolgång.

Vi erbjuder gemensamma aktiviteter varje vecka, exempelvis pedagogisk verksamhet med läxläsning, fysiska aktiviteter, utflykter och gemensamma måltider. TRAPPAN-samtal erbjuds i samråd med socialtjänsten.

Självklart värnar vi om barnens rättigheter – det är vår skyldighet.

Säkerhet – mer än bara skalskydd

Vi har hög säkerhet genom skalskydd, personalens kompetens och vi arbetar aktivt med kvinnor och barns säkerhetstänk. Vid inskrivningen görs en säkerhetsgenomgång för att säkerställa högsta möjliga säkerhet för kvinnan. Kontinuerliga säkerhetssamtal genomförs med kvinnan och eventuella barn för att vidmakthålla högt säkerhetstänk.

Vi har skalskydd med direktlarm till SOS, lånetelefoner till kvinnorna under boendetiden och spetskompetens inom digital säkerhet. En extern kvalitetsgranskning av vårt skyddade boende sker årligen.

Vårt boende

Vi har ett kollektivt boende som håller hög nivå med plats för fem kvinnor och medföljande barn. Här finns en lägenhet med eget kök och toalett samt två lägenheter med delat kök och toalett. Det finns också stora gemensamma utrymmen med kök, vardagsrum och lekrum, kontor, samtalsrum och tvättstuga.

Vi har även två externa enfamiljslägenheter med plats för två kvinnor och medföljande barn.

Efter boendetiden

Stöd vid utsluss från det skyddade boendet. Efter boendetiden erbjuder vi fortsatt stöd till kvinnorna utefter behov.

Placering

För placering – ring 0470–488 18 eller maila oss på info@kvinnojourenblenda.se.

 

FÖLJANDE INGÅR VID EN PLACERING PÅ KVINNOJOUREN BLENDA

Boende och säkerhet

• Kollektivt boende med personal i boendet dag- och kvällstid.
• Externa enfamiljslägenheter.
• Beredskap för de boende dygnet runt.
• Säkerhet hög prioritet.
• Säkerhetsgenomgång vid inskrivning och kontinuerliga säkerhetssamtal för att vidmakthålla högt säkerhetstänk hos kvinnan och barnen.
• Direktlarm till SOS i boendet.
• Vid ankomst till kvinnojouren Blenda får kvinnan ett startkit med hygienartiklar, sängkläder, handdukar och kläder vid behov.
• Lånetelefon vid inskrivning.
• Boendet är tillgänglighetsanpassat.

Personal

• Personal i det skyddade boendet dag- och kvällstid.
• Beredskap för de boende dygnet runt.
• Utbildade volontärer besöker boendet efter kontorstid.
• Tolk bokas vid behov.

Medföljande barn

• Barnsamordnare som från start fångar upp barnets behov.
• TRAPPAN-samtal för barn vid efterfrågan.
• Möjlighet till samtalsbehandling för barn.
• Aktualisering i förskola/skola för medföljande barn.
• Tillgång till öppen förskola i kommunen.
• Barn erbjuds aktivitet i gymnastiksal och simskola.

Stödinsatser

• Genomförandeplan baserat på uppdrag från placerande socialtjänst.
• Månadsvis skriftlig rapport till placerande socialtjänst.
• Stöd vid myndighetskontakter.
• Kontinuerligt samtalsstöd med personal på boendet.
• Kvinnan erbjuds samtalsbehandling med fokus på att bearbeta våldet.
• Aktivt stöd i sökande av egen lägenhet.
• Riskbedömning vid efterfrågan.
• Gemensamma aktiviteter varje vecka.

Efter boendetiden

• Stöd vid utsluss från det skyddade boendet.
• Efter boendetiden erbjuder vi fortsatt stöd till kvinnorna utefter behov.

Växjö – i hjärtat av Småland

Mitt i södra Sverige finns Växjö beläget med ungefär 92 500 invånare. Hit är det enkelt att resa – här möts sex stycken riksvägar och därför är det enkelt att ta sig hit med bil eller buss. Från Jönköping tar man sig hit på cirka en timma och 30 minuter, från Malmö på cirka två timmar och 30 minuter, från Göteborg på knappt tre timmar och från Stockholm på cirka fyra timmar och 30 min.

|| VI HAR LEDIGA PLATSER I VÅRT SKYDDADE BOENDE ||

För placering på vårt skyddade boende ring:

0470-488 18

Telefontider:
Måndag-torsdag: kl. 08:00-19:00
Fredag: kl. 08:00-17:00