På gång

Aktiviteter under Kronoberg fritt från våld

Under vecka 47 arrangeras aktivitetsveckan En vecka fri från våld runt om i landet. I Kronobergs län arrangeras veckan under namnet Kronoberg fritt från våld – ett initiativ och samarbete mellan Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, Rädda Barnen, RF-SISU, Kvinnojouren Märta, Växjö Zontaklubb samt länets kommuner. En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhets-myndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. Aktivitetsveckan startade i Kronobergs län 2016 och har sedan dess växt för varje år.

Mellan 21-27 november arrangeras en rad olika aktiviteter såsom föreläsningar och work-shops, utställningar, informationsbord, nätverksträffar med mera runt om i Kronoberg. I år är temat våld i ungas relationer.

Kvinnojouren Blenda arrangerar eller deltar i följande aktiviteter:

21 november:
Filmvisning, Palladium, kl. 15:00 – Våga minnas
Länk till biljettbokning och mer information: VÅGA MINNAS – Palladium (palladiumvaxjo.se)
Arrangör: Folkets bio, ABF Kronoberg och Kvinnojouren Blenda

Filmvisning, Palladium, kl. 18:30 – Anklagelsen
Länk till biljettbokning och mer information: Filmer på Växjö Palladium | Anklagelsen | Bio.se
Arrangör: Folkets bio, ABF Kronoberg och Kvinnojouren Blenda

22 november:
Våld i ungas parrelationer, IOGT-NTO Vattentorget i Växjö samt livesändning.
Arrangör: Barnahus Kronoberg, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda och Kvinnojouren Märta.
Anmäl dig här.

24 november:
Besök Kvinnojouren Blenda och andra organisationer under öppet hus, kl. 14-18.
Vi visar utställningen Cause of death – woman i våra lokaler.

Barnahus och Resurscentrum heder: Västra Esplanaden 9A, 3 trappor, Växjö
Ungdomsmottagningen: Västra Esplanaden 9A, 3 trappor, Växjö
Familjefrid: Sandgärdsgatan 24, Växjö
Kvinnojouren Blenda: Linnégatan 14 A, Växjö
Brottsofferjouren: Bäckgatan 14D, Växjö

Arrangör: Barnahus Kronoberg, Resurscentrum Heder,  Ungdomsmottagningen, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda och Brottsofferjouren.

Kategorier

Senaste inläggen