På gång

Stöd vår verksamhet

Kvinnojouren Blenda är en ideell föreing som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen grundades 1981 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Jouren drivs av en styrelse, anställd personal och ideella medlemmar som arbetar aktivt för att motverka ala former av fysikt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt våld.

Kvinnojouren Blenda är en ideell föreing som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen grundades 1981 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Jouren drivs av en styrelse, anställd personal och ideella medlemmar som arbetar aktivt för att motverka ala former av fysiktt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt våld.

Kvinnojouren Blenda bekämpar i första hand det våld som riktas mot kvinnor men uppmuntrar även andra hjälpsökande att ta kontakt. Kvinnojouren Blenda är en ideell föreing som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen grundades 1981 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Jouren drivs av en styrelse, anställd personal och ideella medlemmar som arbetar aktivt för att motverka ala former av fysiktt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt våld.

Kvinnojouren Blenda bekämpar i första hand det våld som riktas mot kvinnor men uppmuntrar även andra hjälpsökande att ta kontakt.

Kategorier

Senaste inläggen