På gång

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet

Internationella kvinnodagen 8:e mars – en dag som uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen

Att som kvinna få höra ”grattis på internationella kvinnodagen” kan kännas en aning förbryllande en dag som denna. Det är ingen födelsedag – dagen finns till för att uppmärksamma att kvinnor fortfarande är en extremt utsatt grupp världen över. Vi vill se en värld där varje individ får växa upp med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand med arbetet för jämställdhet är något vi vet. Alla vinner på ett jämställt samhälle fritt från våld och alla behövs i arbetet för att uppnå det!

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. För att kvinnor och män ska ha samma makt så måste de ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det är inte eventuella skillnader mellan könen som är anledningen till att samhället inte är jämställt. Det är hur samhället är strukturerat i förhållande till dessa skillnader och hur samhället värderar dessa skillnader, som gör att det blir ojämställt.

Det här kan du göra!

SOM PRIVATPERSON:

 • Säg ifrån när någon säger sexistiska kommentarer eller om någon behandlas illa utifrån sitt kön.
 • Anmäl sexistisk reklam Reklam får inte vara könsdiskriminerande. Det betyder bland annat att människors kroppar inte får visas som sexiga för att sälja en produkt. Du kan anmäla sexistisk reklam till Reklamombudsmannen.
 • Bli medlem i en organisation som arbetar för jämställdhet
 • Dela med dig av dina åsikter på dina sociala mediekanaler. Dela inlägg du tycker är relevanta och som bör läsas av fler.

PÅ DITT ARBETE:

 • Motverka och agera mot härskartekniker.
  Var försiktig med skämt så att de inte sker på någon annans bekostnad och kommentera inte kollegors utseende i ett professionellt sammanhang.
 • Synliggör!
  Lyssna aktivt, ge respons och konstruktiv kritik. Ha rutiner för att undvika att någon blir osynliggjord under möten. Tänk på hur länge varje person får tala och fördela talartid, till exempel genom talarrundor.
 • Gör det lättare att kombinera arbete och föräldraskap
  Alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Se över och diskutera tider, planering och karriärutveckling på din arbetsplats utifrån perspektivet att alla ska ha samma möjligheter.
 • Var med och påverka
  Granska hur väl din arbetsplats lever upp till diskrimineringslagens krav. Är ni minst 25 anställda ska ni även ha en plan för hur ni arbetar med likabehandling.
 • Är du chef/ledare?
  Se till att utbilda dig! För att få till ett framgångsrikt jämställdhetsarbete krävs det kunskaper i jämställdhet och vad det handlar om. Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen och motverka diskriminering och trakasserier.

 

 

Kategorier

Senaste inläggen