På gång

Anmäl dig till föreläsningarna under Ett Kronoberg fritt från våld

Prostitution och människohandel – föreläsning med Simon Häggström

Datum: tisdagen 23 november 2021 kl.  17:30-19:00.
Plats: IKEA-salen, Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö.

Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag, Nattstad, Flickorna som sprang och I skuggan av sektor 5. Simon arbetar även som kriminalinspektör specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i
Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen (tidigare Rikskriminalpolisen).

Utifrån sina böcker kommer Simon att tala om den typen av sexhandel som många gånger glöms bort i vårt samhälle. Det handlar om hur unga tjejer och killar uppvuxna i Sverige och med ett på ytan bra liv dras in i prostitutionens klor, om de män som hänsynslöst utnyttjar dem och om samhällets oförmåga att bekämpa denna problematik. Kom och lyssna på en ögonöppnande föreläsning där Simon ger oss en inblick in i en värld som få människor har någon kunskap om.

Till anmälan!

 

Våldet går inte i pension – våld i äldres nära relationer

Datum och plats: Onsdagen 24:e november 2021.
Tid: 10:00-11:30, Folkets Hus i Alvesta.
Tid: 16:30-18:00, IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö.
Föreläsningen kommer även hållas digitalt.

Varför lyfts våld i äldres nära relationer inte fram i samma utsträckning som våld mot andra åldersgrupper? Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt och är ett dolt samhällsproblem. Frågan behöver uppmärksammas mycket mer och kompetensen inom både yrkesgrupper som möter äldre personer och hos anhöriga behöver öka.

Vi gästas av Eva Wassén Eriksson som är författare och föreläsare. Föreläsningen utgår från hennes bok Våldet går inte i pension. Eva har många års erfarenhet av offentlig verksamhet, bland annat som
utredare, utvecklingsledare och chef men har nu övergått till egen verksamhet.

Till anmälan!

 

Barns våldsutsatthet – allas ansvar

Datum: 23:e november 2021 kl. 15-17.
Plats: IOGT-NTO samt livesändning.

Vad är våld mot barn? Hur kan barn uppleva våld och hur kan de påverkas? Vad är samhällets ansvar och på vilka sätt kan vuxna uppmärksamma, bemöta och erbjuda insatser? Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld och förtryck. Det är vi vuxna som ska tillgodose den rättigheten.

Barn som upplever våld i hemmet tar skada på såväl kort som lång sikt. Att ge stöd och skydd till barn och unga som utsätts för våld och förtryck är allas gemensamma ansvar. Det är viktigt att alla vuxna i barn och ungdomars närmiljö har kunskap om barns våldsutsatthet och samverkar för att hjälpa dem att hantera sin livssituation.

Ur programmet:
• Föreläsning om barn som utsätts för våld i nära relationer och bevittnar våld – Karin Pernebo Fil.dr, leg. psykolog, leg.psykoterapeut, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.
• Panelsamtal med Barnahus, Resurscentrum heder, Familjefrid, kvinnojouren och socialtjänst.
• Informationsbord där olika verksamheter som möter våldsutsatta barn finns på plats.

Syftet med dagen är att synliggöra barnen och öka kunskapen kring barn som upplever våld och hur vi tillsammans kan agera för att barnen ska få rätt insatser.

Till anmälan!

Kategorier

Senaste inläggen