På gång

Anmäl dig till föreläsning – våld i ungas parrelationer

I samband med aktivitetsveckan Kronoberg fritt från våld bjuder Kvinnojouren Blenda tillsammans med Barnahus Kronoberg, Kvinnojouren Märta och Familjefrid Kronoberg in dig – som i ditt yrke eller som ideellt aktiv möter ungdomar – till en föreläsning om våld i ungas parrelationer med fokus på sugardejting, gråzoner och sex mot ersättning. Föreläsare är Elin Johansson och Sara Olsson – regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel för region Syd. Syftet med dagen är att synliggöra våld i ungas partnerrelationer, öka kunskapen om sex mot ersättning och sugardejting samt hur vi ska bli bättre på att upptäcka och inleda samtal om våld. Vad kan vi göra för att hjälpa unga med dessa erfarenheter?

Ur programmet:

  • Föreläsning om olika former av sex mot ersättning, koppleri och människohandel på olika arenor. Föreläsningen kommer att fokusera på sugardejting och belysas utifrån frågor kring våldsutsatthet, bemötande och stödbehov till personer som har
    erfarenhet av sugardejting.
  • Panelsamtal med Barnahus, Familjefrid, kvinnojourerna, socialtjänsten, polisen och Ungdomsmottagningen.
  • Informationsbord finns på plats med möjlighet att samtala med olika verksamheter som möter ungdomar utsatta för våld.

Datum
22 november 2022 kl. 14-16.

Plats
IOGT-NTO samt livesändning. Ange vid anmälan om du önskar vara med på plats eller digitalt.

Målgrupp
Yrkesverksamma och ideellt aktiva som möter ungdomar.

Mer information
Kontakta barnahus@vaxjo.se om du har frågor. Föreläsningen är kostnadsfri. Moderator: Marie Eriksson, Linnéuniversitetet.

Anmälan
Anmäl dig via QR-koden eller via länk nedan. Vi vill ha din anmälan senast 14/11.

Välkommen med din anmälan här!

 

Kategorier

Senaste inläggen