På gång

Länsförsäkring Kronobergs Hållbarhetspris går till Kvinnojouren Blenda

Hållbarhetspriset 2019 går till Kvinnojouren Blenda som i över 30 år stöttat och hjälpt ett betydande antal kvinnor och barn i Kronoberg ur våldsamma relationer till en bättre livssituation. Organisationen är en viktig lokal och nationell opinionsbildare som med ideella krafter verkar för ett jämställt – och därigenom mer hållbart samhälle – fritt från våld. 

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andre föräldern.

– ”Det känns fantastiskt att få ta emot priset och att frågan uppmärksammas. Det ekonomiska bidraget gör konkret skillnad för de våldsutsatta kvinnor och barn som vi möter. I samband med Coronakrisen har vi haft en ökning av stödsökande kvinnor och barn som vittnar om att våldet har ökat i samband med social isolering. Så priset känns extra bra i tider som dessa. Vi som samhälle måste känna ett gemensamt ansvar för att uppnå en jämställd värld utan våld så vi är tacksamma att Länsförsäkring Kronoberg uppmärksammar det arbete som Kvinnojouren Blenda gör”, säger Caroline Coucher, verksamhetsledare på Kvinnojouren Blenda

– ”Det känns meningsfullt att få dela ut 2019 års Hållbarhetspris till Blenda för deras värdefulla insatser i att stötta och hjälpa människor ur våldsamma relationer. Blenda är en viktig aktör som varje år gör stor skillnad för många människor i Kronoberg som på olika sätt drabbats av våld i nära relationer”, säger Beatrice Nikolausson Kämpe, vd på Länsförsäkring Kronoberg.

Länsförsäkring Kronoberg delar varje år ut Hållbarhetspriset till en förtjänstfull person eller organisation som i Kronobergs län gjort insatser för människors liv och välbefinnande och/eller räddat stora ekonomiska värden. Det är öppet för allmänheten att nominera kandidater till priset som på något sätt har bidragit till ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet. Prissumman för 2019 är satt till 25 000 kronor.

Mer information om priset finns på Länsförsäkring Kronobergs hemsida.

 

Kategorier

Senaste inläggen