På gång

Internationella Brottsofferdagen 22/2

Tillsammans mot våldet – allas vårt ansvar!

Den 22 februari är det den Internationella Brottsofferdagen som varje år uppmärksammas av Kvinnojouren Blenda och organisationer inom civilsamhället. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om oss ideella organisationer som arbetar med och bland dem som utsätts för brott. Brott som aldrig borde ske men inträffar igen och igen och igen.

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet men tyvärr ingen självklarhet för alla de brottsoffer som vi på Kvinnojouren Blenda dagligen möter i vårt arbete.

Utsattheten för brott och den upplevda tryggheten är ojämnt fördelad i samhället. Många i vårt samhälle är utsatta för brott. Många liv slås sönder och blir aldrig sig lika igen.

Förutom själva brottshändelsen så följer bearbetningsprocesser som alla brottsoffer måste ta sig igenom. Många gånger blir brottsoffren dubbelt eller mångdubbelt drabbade. Reaktionerna från den som blivit utsatt ser olika ut och därför behövs olika former av stöd och hjälp. Här är Brottsofferjouren och Kvinnojouren Blenda viktiga aktörer. Utifrån kunskap om våld och brottsoffrens situation och deras rättigheter erbjuder vi stöd och vägledning samt hänvisar till andra organisationer och myndigheter.

Det är inte bara de som är direkt utsatta för brott som söker sig till vår verksamhet. Det kan vara en familjemedlem, en partner, ett barn, en förälder eller nära vänner som söker stöd hos oss.

De som utsätts för brott måste få stöd. Att säkra människors mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för demokratier världen över. Friheten från våld är en av dessa grundläggande rättigheter. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett effektivt brottsförebyggande arbete och vi är många aktörer som måste bidra.

Internationella Brottsofferdagen är en bra dag att tillsammans samla kraft inför morgondagens brottsofferstödjande och brottsförebyggande arbete.

 

Kategorier

Senaste inläggen