På gång

Hissentreprenör skänker större summa till Kvinnojouren Blenda

Under våren kontaktade Kjell Johansson Kvinnojouren Blenda med en önskan att skänka ett större ekonomiskt bidrag till verksamheten. Kjell är grundare av hissföretaget Hydroware i Alvesta och en man med många projekt på gång.

– I dessa tider är det viktigare än någonsin att hjälpas åt, att ge stöd där det behövs och till de som behöver det. Det är inte läge att dra sig ur eller att vara passiv, speciellt inte om man har kapital och möjlighet att hjälpa till. Jag hoppas att jag kan inspirera andra att göra detsamma, säger Kjell.

Den pågående Coronapandemin drabbar redan våldsutsatta kvinnor och barn mycket hårt. Förövaren större tillgång till de som utsätts då man tillbringar mer tid hemma på grund av isolering. Det skapar en mardrömsliknande tillvaro för de våldsutsatta. Sviterna av pågående situation har märkts av genom ett ökat antal stödsökande och över hela landet och runt om i världen rapporteras det som liknande ökningar. Krisen slår även hårt mot de barn och ungdomar som blir utsatta för våld i hemmet – antingen genom våld mot dem själva eller genom att bevittna det.

– I samband med Coronakrisen har vi sett en ökning av stödsökande kvinnor och barn som vittnar om att våldet har ökat i samband med den sociala isoleringen under våren. Vi märker samtidigt att det finns ett stort samhällsengagemang för de här frågorna – det väcker känslor och många vill hjälpa till och bidra på olika sätt. Alla gåvor, små som stora, gör en konkret skillnad för de kvinnor och barn som vi ger hjälp och stöd, säger Caroline Coucher, verksamhetsledare på Kvinnojouren Blenda.

I tider som dessa är det extra viktigt att alla tar sitt ansvar som medmänniskor och som samhällsmedborgare. Att vara uppmärksam på kollegor, vänner, grannar och om man är yrkesverksam inom skolan och förskola – på eleverna! Var extra vaksamma på signaler om att något är fel. Våldet syns inte alltid med blotta ögat, men det räcker att du hör eller ser något misstänkt eller får en känsla av att något inte stämmer.

– Det känns otroligt bra att kunna bidra och hjälpa till. Men jag vill inte bli sedd som en hjälte. Jag tycker det är mer beundransvärt när de som inte har så mycket ändå ger något. De är de riktiga hjältarna, menar Kjell.

 

Kategorier

Senaste inläggen